پاکت شفاف

پاکت شفاف

مارس 8, 2023
پاکت یک طرف شفاف

پاکت یک طرف شفاف

پاکت یک طرف شفاف پاکت یک طرف شفاف در مقایسه با سایر فرآیندهای بسته‌ بندی رایج، به زمان بسته‌ بندی کمتری نیاز دارد و این پاکت […]
مارس 8, 2023
پاکت شفاف متالایز

پاکت شفاف متالایز

پاکت شفاف متالایز پاکت شفاف متالایز عملکرد عایق قوی دارد و مقاومت خوبی در برابر روغن و نرمی نیز دارد. البته با در معرض قرار گرفتن […]
تولیدی پاکت قهوه